GAZZTEK AZPEITIA: Udako Teknologi Tailerrak

Uda honetan zure Robotak, Bideojokoak, Minecraft Munduak, Animatroniko edo Elektroniko Proiektuak sortu nahi dituzu?

ROBOTIKA (Lego Mindstorms EV3), ANIMATRONIKA (Littlebits) BIDEOJOKOEN SORKUNTZA (Scratch eta Kodu Game Lab), ELEKTRONIKA (Arduino) eta MINECRAFT

Gazztek Resumen Semana Santa

Ez izan zalantzarik eta etor zaitez gurekin Iraurgi Ikastetxera. Eginaz ikasi eta ondo pasa. Hau da gure helburua. Asteko Tailerrak 9.15tik 13:15tara uztailako lehen hiru asteak

Informazio guztia: Gazztek – Iraurgi – Uda 2015

Folleto: Gazztek – Iraurgi – Udako Tailerrak

Informazioa eta Inskripzioak

Mobila: 660.382.674       Telefonoa: 943.441.736

alberto@doplay.es           Eta gure Facebook

Gehiago jakiteko http://doplay.es/eskolaz-kanpokoak/

Anuncios

GAZZTEK AZPEITIA: Talleres Tecnológicos de Verano

¿Quieres disfrutar este verano creando tus propios Robots, Videojuegos, Mundos Minecraft, Inventos Animatrónicos y Proyectos Electrónicos?

Os proponemos: ROBOTICA (varios niveles con Lego Mindstorms EV3), ANIMATRONICA (módulos Littlebits) CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS (Scratch y Kodu Game Lab), ELECTRONICA (Arduino) y MINECRAFTLos realizaremos en distintos pueblos y ciudades.

Gazztek Resumen Semana Santa

No lo dudes y vente a Iraurgi Ikastetxea. Aprenderemos Haciendo y nos divertiremos. Es nuestro lema. Talleres semanales de 9.15 a 13.15 horas durante las 3 primeras semanas de julio.

Folleto completo: Gazztek – Iraurgi – Talleres Tecnológicos de Verano

Folleto resumido: Gazztek – Iraurgi – Folleto Talleres Verano

Más información e inscripciones en:

Móvil: 660.382.674,       Fijo: 943.441.736

alberto@doplay.es           Y en nuestro Facebook

Para saber más sobre nuestros talleres http://doplay.es/extraescolares/

AZPEITIAN: Robotika eta Bideojokoen Sorrera

Uda honetan, Azpeitian, Iraurgi Ikastetxean, Tailer Teknologikoak. Anima zaitezte!

Zergatik Robotika? 

  • Disziplina anitzak integratzen ditugu proiektu bakarrean.
  • Diseinua, berrikuntza, arazoen ebazpena eta talde-lana, eta matematikak, zientziak eta teknologia ikasten dute aldi berean.
  • Haurrak zein gazteak zur eta lur geratzen dira robotak ingurunea errekonozitzen duenean eta bere erabaki propioak hartzen dituenean.
  • Sistema eta azpisistema kontzeptuaren eredu hezigarriak eskaintzen ditu.

Servicios - Objetivos 2

Zergatik bideojokoak?

Haurrek ordenagailua jolasteko, eskolako lanak eta ikerketak egiteko eta sare sozialetan aritzeko erabiltzen dute, baina askok ez dakite nola funtzionatzen duen ordenagailu batek (hardwarea) eta zer den funtzionatzea egiten duena (programa, softwarea). Programazioaren ezagutza, oinarrizko mailetan ere, teknologiak magikotasun gutxiago eta maneiagarriagoa izatea ahalbidetzen du, eta aldi berean, pentsamendu logikoa eta matematika-abilidadeak indartzen ditu.

SCRATCH1

Scratch http://www.scratch.mit.edu/ MITe- garatua (Massachusetts Institute of Technology), doako aplikazioa da, ikuste programazioaren inguru bat bat, haurrek erabili dezaten pentsatua eta diseinatua. Euren bideojoko propioak sor ditzakete, historia animatuak eta arte interaktiboa.   Scratch-ek “pieza enkajable” (puzzlea)  filosofia erabiltzen du.

Programazio-prozesuak eginaz ikasten ikastea ahalbidetzen du. Hezkuntza-ikuspegitik, programatzeko prozesuak pentsamendu logikoa eta algoritmikoa garatzen du. Gainera, ikasleak konprometitzen ditu arazoari soluzioa emateko, aspektu esanguratsuak kontuan hartzera lagunduz; arazoaren izaera erabakitzea, ebazten lagunduko duen irudikapena hautatzea eta pentsamenduak monitorizatzea (metakognizioa) eta soluzio-estrategiak. Azken hau, oso gazteetatik hasita garatu beharreko aspektua da.

Informazio gehiago Azpeitia – Udako Tailer Teknologikoak

AZPEITIA: Robótica y Creación de Videojuegos

Este verano en Azpeitia, en Iraurgi Ikastetxea, Talleres Tecnológicos. ¡Animaos!

¿Por qué Robótica?

  • Integramos múltiples disciplinas en un solo proyecto.
  • Tratamos el diseño, la innovación, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, a la vez que aprendemos matemáticas, ciencias y tecnología.
  • Niños y jóvenes de cualquier edad quedan fascinados cuando el robot reconoce el entorno y toma sus propias decisiones.
  • Proporciona excelentes ejemplos formativos del concepto de sistemas y subsistemas.

Servicios - Objetivos 2

¿Por qué “Creación de Videojuegos”?

El uso que los niños hacen del ordenador es básicamente para jugar, trabajos escolares, tareas, investigaciones y redes sociales, pero la mayoría tiene una idea muy vaga sobre cómo funciona un ordenador (hardware) y lo que lo hace funcionar (programa, software). El conocimiento de la programación, aún a niveles muy básicos, hace que la tecnología parezca menos “mágica” y sea más manejable y, al mismo tiempo, refuerza el pensamiento lógico y las habilidades matemáticas.

La aplicación gratuita Scratch http://www.scratch.mit.edu/ desarrollada por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) es un entorno de programación visual pensado y diseñado para ser usado por niños. Les permite crear sus propios videojuegos, historias animadas y arte interactivo. Scratch utiliza la filosofía de “piezas encajables” (puzzle) y se utiliza desde un entorno de desarrollo que muestra de un solo golpe de vista todos los elementos necesarios: escenario, objetos y elementos del lenguaje.

Scratch Aiete

El proceso de programación permite al alumno aprender haciendo. Desde el punto de vista educativo, el proceso de programar desarrolla el pensamiento lógico y algorítmico. Además,  compromete a los estudiantes en la consideración de varios aspectos importantes para la solución de problemas: decidir sobre la naturaleza del problema, seleccionar una representación que ayude a resolverlo y, monitorizar sus propios pensamientos (meta-cognición) y estrategias de solución. Este último, es un aspecto que deben desarrollar desde edades tempranas.

Más información Azpeitia – Taller Tecnológico Verano